Home IPA Galati Certificari

CERTIFICARI

Email Imprimare PDF
logo Descriere
Certificarea sistemului de management al calitatii conform conditiilor ISO 9001:2008 pentru urmatoarele activitati: cercetare-dezvoltare, proiectare, productie, montaj, service, consultanta si comercializare pentru echipamente si instalatii de automatizare, tehnologia informatiei, e-Activitati; proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV; proiectare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor; constructii hidrotehnice si imbunatatiri funciare; executie de lucrari la instalatii electrice de protectie si automatizari din statiile electrice
Certificate nr. 222, RO-0222

 

Certificarea sistemului de management de mediu conform conditiilor ISO 14001:2004 pentru urmatoarele activitati: cercetare-dezvoltare, proiectare, productie, montaj, service, consultanta si comercializare pentru echipamente si instalatii de automatizare, tehnologia informatiei, e-Activitati; proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV; proiectare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor; constructii hidrotehnice si imbunatatiri funciare; executie de lucrari la instalatii electrice de protectie si automatizari din statiile electrice
Certificate nr. 2211, RO-2211
Certificarea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale conform conditiilor BS OHSAS 18001:2007 pentru urmatoarele activitati: cercetare-dezvoltare, proiectare, productie, montaj, service, consultanta si comercializare pentru echipamente si instalatii de automatizare, tehnologia informatiei, e-Activitati; proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV; proiectare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor; constructii hidrotehnice si imbunatatiri funciare; executie de lucrari la instalatii electrice de protectie si automatizari din statiile electrice
Certificate nr. 1260 , RO-1260

Certificarea sistemului de management al securitatii informatiilor conform conditiilor ISO/ IEC 27001: 2013 pentru urmatoarele activitati: cercetare-dezvoltare, proiectare, productie, montaj, service, consultanta si comercializare pentru echipamente si instalatii de automatizare, tehnologia informatiei, e-Activitati; proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV; proiectare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor; constructii hidrotehnice si imbunatatiri funciare; executie de lucrari la instalatii electrice de protectie si automatizari din statiile electrice 
Certificate nr. 109, RO-0109

Autorizare pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
Autorizatie Seria A nr 3209 / MAI-IGSU
Autorizare pentru instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
Autorizatie seria A nr. 2567, /MAI-IGSU
Licentiere pentru efectuarea activitatilor de proiectare, instalare modificare sau intretinere componente sau sisteme de alarmare impotriva efractiei
Licenta nr. 0288/ T
Atestare de tip B pentru „proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV”. Atestare de tip E1 pentru „proiectare de statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor”
Atestat nr.0020973
Acceptat ca furnizor de produse si servicii TRANSELECTRICA;
Accept nr: 46819
Atestare pentru activitati de imbunatatiri funciare: elaborare de proiecte si alte documentatii tehnicoeconomice, executarea lucrarilor de constructii-montaj si instalatii-montaj, alte prestari de servicii.
Certificat seria Ff nr. 333
Autorizare pentru reparare (fără lucrări de sudare), intreţinere şi revizie la macarale, Smax=250 t/
Autorizaţie nr. B/ CR4/ C,O/ 24, 25, 26, 27/ 2105/ 0/ ISCIR
Autorizaţie pentru reparare (fără lucrări de sudare), intreţinere şi revizie la mecanisme de ridicat, Smax=250t/
Autorizaţie nr. B/ CR4/ C,O/ 33/ 2106/ 0/ ISCIR
Atestare privind capacitatea realizării de activităţi de proiectare, montare, punere in funcţiune şi service echipamente şi instalaţii tehnice care funcţionează in atmosfere potenţial explozive
Atestat nr. GANEx.Q.2016.(5).12.2176
Autorizarea sistemului de management al calitatii pentru activitati de proiectare in domeniul nuclear
Autorizatie nr. 16-017