Home Informare fonduri Europene FInantare Programul Orizont 2020: Fast Track to Innovation – Apel de proiecte dedicat inovării tehnologice

Programul Orizont 2020: Fast Track to Innovation – Apel de proiecte dedicat inovării tehnologice

Email Imprimare PDF

Beneficiari eligibili           

Consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice, stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020: companiile private din sectorul industrial, universitățile și organizațiile de cercetare și tehnologie, clustere, asociații industriale, incubatoare, investitori și sectorul public, start-up-uri cu idei inovatoare care ar putea crea noi piețe.

Finanțarea acordată

Contribuția maximă UE pe acțiune este de 3 milioane euro (rata de finanțare: 70% pentru companiile cu profit, 100% pentru companiile non-profit).

Finanțator

Comisia Europeană

Buget

100 milioane euro - pentru anul 2019

100 milioane euro - pentru anul 2020

Despre program

Fast Track to Innovation face parte din Programul Orizont 2020 și are scopul de oferi finanțare pentru activitățile de inovare din orice sector tehnologic. Programul vizează noile tehnologii, concepte, procese și modele de afaceri relativ mature, care au nevoie de dezvoltare finală pentru a putea forma o nouă piață și a realiza o implementare mai largă.

Programul urmărește:

Să accelereze adoptarea pe piață a ideilor inovatoare, oferind finanțare într-o schemă deschisă și accesibilă;

Stimularea participării solicitanților pentru prima dată la finanțarea UE în domeniul cercetării și inovării;

Creșterea investițiilor din sectorul privat în cercetare și inovare

Activități eligibile:

  • Pilotarea;
  • Testul;
  • Validarea sistemelor în condițiile de lucru din lumea reală;
  • Validarea modelelor de afaceri;
  • Cercetarea pre-normativă și stabilirea standardelor.

Criterii de evaluare

  • Impact;
  • Calitatea aplicației;
  • Calitatea și eficiența în implementare.

Aplicațiile trebuie să:

Specifice rezultatele propuse și să descrie indicatorii de performanță și criteriile de succes;

Facă referire și să includă un plan de afaceri care să descrie în mod clar potențialul pieței, oportunitățile de afaceri pentru participanți, măsurile de sporire a probabilității eventualei utilizări comerciale și o strategie de comercializare credibilă care identifică pașii următori și specifică alți actori implicați;

Acorde o atenție deosebită protecției de proprietate intelectuală și posibilității de exploatare comercială;

Specifice impactul așteptat în ceea ce privește competitivitatea și creșterea partenerilor de afaceri din cadrul consorțiului, măsurată în funcție de cifra de afaceri și de crearea de locuri de muncă;

Descrie în mod clar impactul așteptat atât din punct de vedere calitativ, cât și din punct de vedere cantitativ, factori precum sensibilitatea la timp și competitivitatea internațională în funcție de domeniul tehnologiei, domeniul inovării și a sectoarelor industriale vizate.

Mai multe informatii aflati aici.